• asistenta juridica (consultanta) si reprezentare in materia contractelor comerciale, scrisorilor de garantie bancara, a garantiilor in general, inclusiv sub forma intocmirii de opinii juridice sau diverse audituri juridice ori analiza diagnostic;
  • asistenta juridica (consultanta) si reprezentare in faza prelitigioasa (negocieri, procedura concilierii prealabile etc.) inclusiv in fata institutiilor publice sau private ori a persoanelor fizice si juridice;
  • asistenta juridica (consultanta) si reprezentare in litigii comerciale, cu privire la executarea unor contracte comerciale, incidente in desfasurarea activitatii societatilor comerciale si a institutiilor bancare, (recuperari creante, actiuni in pretentii, rezilieri de contracte etc.);
  • asistenta juridica (consultanta) si reprezentare in litigii contraventional – bancare, inclusiv in litigii din domeniul protectiei consumatorilor;
  • asistenta juridica (consultanta) si reprezentare in procedura insolventei si a raspunderii administratorilor;
  • asistenta juridica (consultanta) si reprezentare in procedura executarii silite a creantelor comerciale, inclusiv in contestatiile la executare si in suspendarea provizorie a executarii silit;
  • formularea plangerilor si sustinerea cauzelor in fata CEDO (Curtea Europeana a Drepturilor Omului).